Bujará zábava, fašiangové a karnevalové sprievody, uvoľnené spoločenské konvencie, bláznivé masky, vôňa zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, sýte jedlá, sladké pokušenia...

Fašiangové a karnevalové obdobie ľudia v minulosti oslavovali hravosťou. Neboli žiadne predpisy, žiadne tresty, spytovanie svedomia, žiadne pôsty.

Toto obdobie bolo odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari.

Fašiangy

Obdobie, ktoré nasleduje po Vianociach a trvá až do začiatku pôstu voláme Fašiangy. Fašiangy sú istým spôsobom vítanie prírody, ktorá sa na jar prebúdza zo zimného spánku a ožíva. Na mnohých miestach Slovenska sa konajú rôzne festivaly a jarmoky.

V minulosti zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti. Korene týchto zvykov vychádzajú zo slovanských pohanských rituálov. Pôvodne boli Fašiangy známe ako mjasopust, ktorý označoval koniec jedenia mäsa pred pôstom. V tomto období sa taktiež ukončovali priadky a nasledovalo tkanie. Uskutočňovala sa aj väčšina svadieb, odohrávali sa rôzne zabíjačky, či tanečné zábavy. Vtedy však bývali fašiangy o dosť hlučnejšie a odviazanejšie ako dnes. Každý sa snažil užiť si fašiangové zábavy ako najlepšie vedel. Veselili sa bohatí i chudobní, páni aj sluhovia, majstri či tovariši. Na dedinách sa usporadúvali už spomínané mládežnícke zábavy, v mestách sa zas sprievody vyznačovali maskami či chodením na chodúľoch.

Dnes sa rozdiely medzi oslavami na dedine a v meste takmer zmazali - po celom Slovensku sa počas tohto obdobia konajú rôzne festivaly a jarmoky. Na oslavách Fašiangov, ktoré sa konajú väčšinou počas víkendu pred Popolcovou stredou sa ľudia s veľkou obľubou obliekajú do rôznych kostýmov, zvyčajne parodujúcich spoločenské témy a situácie alebo predstavujúcich silné zvieratá prírody, čo symbolizuje jej silu a neoblomnosť. Dnes je zvykom, že sa muži a ženy obliekajú do masiek, ktoré zvýrazňujú vlastnosti a zlozvyky opačného pohlavia.

!! NOVÝ TOVAR !!

Fotogaléria

Fašiangy a karnevaly