Deň svätého Valentína – Sviatok zamilovaných

Pohľadnica, kvety, čokoláda či šperk v tvare srdca alebo kvetov... Presne toto sú darčeky vhodné na deň svätého Valentína – sviatok zamilovaných. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým ako tento sviatok vznikol?

Legenda hovorí, že pôvodne pohanský kňaz Valentín, obrátený na kresťanskú vieru, žil v Ríme v treťom storočí po Kr. V ríši v tom čase platil dekrét cisára Claudia, ktorým sa zakazovalo rímskym vojakom ženiť sa, pretože manželské radosti by ich odvádzali od plnenia vojenských povinností. Svätý Valentín považoval nariadenie za porušenie Božích zákonov a snúbencov tajne oddával. Za to skončil vo väzení. Aj tam pomáhal kresťanom, posilňoval ich modlitbami a robil zázraky. Najznámejším z nich je vrátenie zraku dcére žalárnika a podľa novšej legendy sa kňaz a dievča do seba zamilovali. Keďže Valentín sa svojej viery nevzdal, 14. februára roku 270 ho Rimania popravili. Legenda dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. A práve to sa stalo základom valentínskej tradície.

Valentínske pozdravy si ale začali ľudia posielať až oveľa neskôr. Prvú „valentínku“ vraj poslal v 15. storočí z londýnskeho väzenia svojej manželke orleánsky vojvoda Charles, no tradícia sa rozšírila najviac v 19. storočí, kedy sa svätovalentínske pozdravy začali vyrábať hromadne. Tohto sa chytili aj ďalší obchodníci a postupne začali ponúkať valentínske sladkosti, kytice, hračky, či šperky...

Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov, objatí, či pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Prečo teda aspoň jeden deň v roku neprežívať lásku ešte intenzívnejšie? Samozrejme, že by ste nemali prejavovať svoje city len jedenkrát v roku a kupovať množstvo nezmyselných darčekov, ale je milé svoje city prejaviť 14. februára aspoň o niečo viac. Pre nesmelých je sviatok zamilovaných šancou vyznať sa zo svojich citov niekomu kto sa im páči. Podľa reakcie milovanej osoby aspoň zistia, na čom sú. Podľa stáročnej tradície sa totiž v tento výnimočný deň nepripúšťa, aby milovaná osoba vyznanie odmietla, alebo aspoň zaň nepoďakovala.

NOVÝ TOVAR  

  • a iné...


Fotogaléria

Valentín