Spoločnosť Euro Play & Invest s.r.o. je platcom DPH podľa § 7. Všetky ceny tovaru uvedené na našej internetovej stránke sú konečné uvádzané v Eurách (€).  

Objednávanie tovaru

Vyplnenie a odoslanie objednávky je chápané ako záväzná objednávka. Dodávateľ FUN- SHOP zastúpená spoločnosťou Euro Play & Invest s.r.o.(www.fun-shop.sk) sa zaväzuje doručiť tovar zákazníkovi v požadovanom množstve  a zákazník sa zaväzuje dodaný prevziať a uhradiť dodávateľovi cenu.

Po vyplnení objednávky príde na zákazníkom zadanú mailovú adresu email, ktorý potvrdí prijatie jeho objednávky. V prípade, že obchod www.fun-shop.sk nebude z akýchkoľvek dôvodov schopný splniť zákazníkovu objednávku alebo časť jeho objednávky (napr. objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredanosti), okamžite ho budeme mailom alebo telefonicky kontaktovať a dohodneme sa s ním na ďalšom postupe. Hneď ako sa bude zákazníkom objednaný tovar expedovať (tovar, ktorý si objednal mu bude od nás zaslaný), bude o tom informovaný správou, ktorá mu bude zaslaná na jeho emailovú adresu.V prípade akýchkoľvek problémov vzniknutých po odoslaní zásielky nás môže zákazník kontaktovať telefonicky na čísle 421 905 788 868 , prípadne  emailom na adrese: obchod@fun-shop.sk .

Ceny

Všetky ceny v internovom obchode fun-shop.sk sú uvádzané v € (EUR) a sú konečné. Euro Play & Invest s.r.o ručí svojim zákazníkom za dodržanie ceny tovaru v čase objednávky, čo znamená, že v prípade že sa zvýši cena v období medzi vykonaním objednávky a expedíciou tovaru zákazníkovi, tovar objednaný zákazníkom mu doručíme v cenách platných v deň objednávky.

Súčasťou odoslanej objednávky je aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list a daňový, ale aj reklamačný doklad.

Špecifické podmienky súvisiace s predajom zábavnej pyrotechniky

Kupujúci svojou registráciou na stránke www.fun-shop.sk potvrdzuje svoju plnoletosť a oprávnenie nadobúdať a používať pyrotechnické predmety podľa § 9 Vyhlášky Slovenského banského úradu č. 536 Zb. o pyrotechnických výrobkov v znení neskorších predpisov.

Pyrotechnické predmety triedy I. a podtriedy T0 smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 15 rokov.
Pyrotechnické predmety triedy II. a podtriedy T1 smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie F I. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 15 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie F II. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie F III. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 21 rokov.

Pyrotechnické predmety tried II. a III. a podtriedy T1 sa nesmú používať najmä v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a pri športových podujatiach.

Všetky objednávky na ohňostroje a pyrotechniku kategorie F 2,3 sa môžu objednať prostredníctvom e-shopu s OSOBNÝM PREVZATÍM v kamennej predajni FUN-SHOP, objednávka pyrotechniky kategórie F1 prostredníctvom e-shopu vám bude zaslaná listovou zásielkou alebo kuriérom ako poistený balík do vlastných rúk na identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia a pod.) zadané v objednávke, preto balík nebude odovzdaný inej osobe (rodinnému príslušníkovi a pod.) než na koho meno a dátum narodenia bol balík odoslaný, myslite na to pri zadávaní údajov pre doručenie.

 

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame formou listovej zásielky alebo balíka podľa vykonanej úhrady, buď doporučene (tovar zaplatený predfaktúrou), alebo formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti. O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať e-mailom na adresu, ktorú uviedol pri tvorení svojej objednávky. V prípade, že tovar, ktorý si zákazník objednal nebol dodaný, kontaktujte nás prosím (telefonicky - 421 905 788 868  alebo e-mailom na obchod@fun-shop.sk), následne sa pokúsime odhaliť chybu a dohodneme sa so zákazníkom na ďalšom postupe.

V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

Poštovné

Poštovné je vypočítané pri procese objednávania tovaru a záleží od sumy objednávky a prepravnej spoločnosti, ktorú si objednávateľ vyberie.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota sa pohybuje od 3 do 5 pracovných dní. Dodacia lehota celej objednávky je závislá od dostupnosti produktu s najdlhšou dodacou dobou. Dodacia lehota je čas od vytvorenia objednávky po predanie balíku pošte alebo kuriérovi (Doručenie Slovenskou poštou trvá približne 2-3 pracovné dni a doručenie prostredníctvom kuriéra 24 hodín. ). Presná dodacia doba závisí od dostupnosti tovaru u dodávateľa. Ak si objednáte tovar, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom).

Informácie o spôsobe platby:

V našom internetovom obchode môže zákazník zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi: 

Dobierka

Zákazník zaplatí za tovar pri doručení a prevzatí tovaru.

Bezhotovostná platba

Zákazník zaplatí za tovar vopred bezhotovostným spôsobom na základe vystavenej zálohovej faktúry, ktorá mu bude doručená e-mailom na adresu, ktorú uvedie pri objednávke. Tovar bude odoslaný po pripísaní platby na účet.

Stornovanie objednávky

Pokiaľ si zákazník praje zrušiť svoju objednávku, prosíme ho aby nás kontaktoval (telefonicky, mailom), čo najskôr. Storno objednávky je možné dovtedy, pokiaľ objednaný tovar nebude expedovaný ( Zákazník vždy obdrží informačný mail o tom, že jeho tovar mu bol zaslaný).

Vyhradzujeme si právo stornovať objednávku v prípade, že zákazníkovi nebudeme schopný dodať objednaný tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Obdobne si toto právo uplatníme v prípade, že zákazník nesprávne vyplní údaje potrebné k doručeniu zásielky. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ bola objednávka už zaplatená, peniaze budú vrátené na účet zákazníka do 15 dní.

Neprevzatie objednávky

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. 

Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v internetovom obchode fun-shop.sk je možné do 7 dní od prevzatia vrátiť bez udania dôvodu spolu s daňovým dokladom (doručeným s objednaným tovarom) na adresu:

FUN-SHOP Kapitulská 15, 974 01 Banská BystricaToto právo vyplýva zo § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

Pokiaľ bol vrátený tovar už zaplatený, peniaze budú zákazníkovi vrátené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona najneskôr do 15 dní po obdržaní vráteného tovaru formou podľa vzájomnej dohody.

Zákazník doručí tovar predávajúcemu na vlastné náklady. Poštovné, prípadne iné náklady súvisiace s dodaním tovaru, predávajúci zákazníkovi nevracia. Tovar však v žiadnom prípade nie je možné vrátiť formou DOBIERKY.

Platnosť

Tieto nákupné podmienky sú platné od 1.6.2015 a plne nahrádzajú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.